BITelevision: LIVE!

Би Ай Телевизия ООД (BITelevision) е национална българска телевизия с политематичен програмен профил, който съдържа предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост.

Разпространява се по кабел и сателит на територията на Република България, съгласно разпоредбите на Закона за радио и телевизия (ЗРТ), както и в Интернет, в реално време.

=> Контакти с BITelevision